Här kan du göra din felanmälan till Fastighet. Klicka på det objekt din felanmälan gäller. Gäller det t.ex. en skola, klicka på bilden med namnet ”Skolor”.

  

Förskola

Skola

Fritid

Vård och omsorg

Övriga lokaler