Här kan du som lokalplanerare i kommunens verksamheter beställa större anpassningar av lokalerna.
Välj det objekt som passar din beställning. Gäller det t.ex. en skola, klicka på bilden med namnet ”Skolor”.

Du som inte är lokalplanerare hittar information om lokalplanering och lokalplanerare på intranätet.

 

 

Förskola

Skola

Fritid

Vård och omsorg

Övriga lokaler