Här kan du beställa mindre bygg- eller monteringsarbeten av Byggservice. Beställningar kan endast göras av lokalplanerare, chef eller av chef utsedd lokalansvarig.

 

För beställningar som avser verksamhetsspecifik utrustning och inredning kontakta istället verksamhetens egen inköpsansvarig eller lokalplanerare.

Observera att beställningar, inklusive återställning av berörda ytor, endast kan göras upp till ett prisbasbelopp.

 

Välj det objekt som passar din beställning. Gäller det t.ex. en skola, klicka på bilden med namnet ”Skolor”.

 

 

 

 

Förskola

Skola

Fritid

Vård och omsorg

Övriga lokaler